Kanal

WDR-ARD

WDR-ARD är en västtysk public-servicekanal.