Kanal

MDR

MDR är en public-servicekanal från mellersta Tyskland med sitt säte i Sachsen.